Sözlü, Online ve Poster Sunumlar

7th International Congress of Economics and Business

Kongremize katılacak olan devlet adamları, rektörler, akademisyenler, yazar ve sanatçılar gibi alanlarında söz sahibi şahsiyetlerin birikimlerinden istifade edebilmek için ilk gün açılış konuşmalarından sonra özel oturumlar düzenlenebilecektir.

Sözlü ve Online bildiri sunum süresi 15 dakika sunum ve 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 20 dakikadır. Süresi dolan sunum, oturum başkanı tarafından sonlandırılacaktır. Online sunumda hangi programın kullanılacağı ve bağlantı linki kongre programında ilan edilecektir.

Poster bildiri sunum süresi 30 dakikadır. Poster bildiri sunumları, sözlü ve online bildiri oturumları ile eş zamanlı olmayacaktır.

Sunumlarda zaman yönetimine dikkat edilmesi, hem aktarılmak istenen bilgilerin kesintiye uğramaması hem de kongre programının aksamaması adına önem arz etmektedir.