Sergi Katılım Şartları

7th International Congress of Economics and Business

SERGİ KATILIM ŞARTLARI

Kongreye “Sergi” ile katılmayı düşünen katılımcılar eser görselini ve Sergi Başvuru Formunu 01 Nisan 2022 Cuma gününe kadar  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir. Eser görseli JPEG veya PNG formatında olmalıdır.

Sergi başvuruları “Sanat Kurulu” değerlendirmesi sonucuna göre kabul veya red edilecektir. Kabul edilen eser sahiplerine kabul yazıları gönderilecek ve eser bilgileri kongre programında yer alacaktır.

Sergi ile katılabilmek için bildiri sunumu yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece sergi ile katılım sağlayacak katılımcılar “Konser/Performans/Sergi Ücreti” ödeyeceklerdir. Bildiri ile katılıp aynı zamanda sergi düzenleyecek katılımcılardan ayrıca sergi ücreti alınmayacaktır.

Sergi ücreti ve kongre hesap numarası ile ilgili bilgilere “Ücret” linkinden, kongre takvimi ile ilgili bilgilere ise “Kongre Yeri ve Tarihi” linkinden ulaşılabilir.

Kongreye sergi ile katılan tüm katılımcılara “Sergi Katılım Belgesi” verilecektir. “Kongre Özet Kitabı” ve ISBN numaralı “9. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabında” eserlerin görseli yer alacaktır. Sanat Kurulunun değerlendirmesi sonucunda genel veya alanlara göre “Sergi Ödülü” verilecektir.

Sergi karma sergi olup tüm sanat disiplinlerinin (Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları gibi) katılımına açıktır. Serginin teması serbesttir ve her bir sanatçı daha önce sergilenmemiş en fazla 3 eser ile sergiye katılabilecektir. Eserlerde her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları eser sahibine aittir. Kargo ile gelen veya geri gönderilen eserlerde oluşabilecek gecikmelerden, hasarlardan veya kaybolmadan ayrıca eserler teslim alındıktan sonra taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek her türlü hasar, olumsuzluk vb. durumlardan kongremiz veya kongre kurullarımız sorumlu değildir.

Kongre koordinatörleri eser sahiplerinden izin almaksızın eserlerin görsellerini kullanabilirler.